Recreatie Ruiters Zeeuws-Vlaanderen

Contact

Recreatie Ruiters
Zeeuws-Vlaanderen
Postadres: Barendijk 7, 4504 SG Nieuwvliet

E-mail: info@rrzvl.nl

Rij bedaard langs een paard


Veilig paardrijden door Zeeuws-Vlaanderen


   

Vanaf februari 2020 voert de Vereniging Recreatie Ruiters Zeeuws-Vlaanderen een verkeersveiligheidscampagne. De bedoeling is aandacht te vragen voor de problematiek van paarden op de openbare weg, in combinatie met landbouwverkeer, auto's en wielrenners.

In Zeeuws-Vlaanderen zijn naar schatting zo’n 7000 paarden, waarvan een groot deel gebruikt wordt om buitenritten mee te maken. Ongeveer 350 keer per dag gaan er in onze regio paarden en ruiters/menners op pad.

Nauwelijks ruiterpaden en -routes
Er zijn nauwelijks ruiterpaden en geen routes voor ruiters/menners. Dat betekent dat je met een paard gewoon deelneemt aan het verkeer, als bestuurder. Auto’s, landbouwverkeer, fietsen, van alles kan je te paard of met de koets tegenkomen.

Tweederde ruiters voelt zich onveilig
Onderzoek door KNHS en ANWB wijst uit dat circa 2/3 van ruiters zich niet veilig voelt op de weg. Menners voelen zich relatief veiliger. Dat heeft deels met de fysieke verkeerssituatie te maken, maar zeker ook met het gedrag van de medeweggebruikers. Zij kunnen door bepaald gedrag een onveilige situatie voor paard, ruiter/menner en zichzelf veroorzaken. Terwijl dat niet nodig is.

Veilig handelen
Deze campagne wil agrariërs, automobilisten en wielerverenigingenin Zeeuws-Vlaanderen informeren over de veiligste manier van handelen, met als centraal thema ‘Rij bedaard langs een paard’. Daarnaast is de campagne ook gericht op de ‘paardenmensen’ zelf, onder het motto ‘rij bedaard met je paard’.