Recreatie Ruiters Zeeuws-Vlaanderen

Contact

Recreatie Ruiters
Zeeuws-Vlaanderen
Postadres: Barendijk 7, 4504 SG Nieuwvliet

E-mail: info@rrzvl.nl

Reglement


De vereniging is opgericht op 25 april 2014, waarvan de statuten via deze link te lezen zijn. 
Naast de statuten is er ook een reglement opgesteld om de activiteiten van de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen, zowel voor de mensen als de paarden. 
Dit reglement kan in de loop van de tijd nog aangepast worden. 
Dit reglement is van toepassing op alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.
Mocht je suggesties of opmerkingen hebben, horen we dat graag, mail dan naar info@rrzvl.nl.

Het reglement is ook te downloaden, klik hier.


Huishoudelijk reglement m.b.t activiteiten georganiseerd door Recreatie Ruiters Zeeuws Vlaanderen.

 • Houdt rekening met de conditie en niveau van u zelf, uw paard en andere groepsleden en deelnemers van de rit/activiteit.
 • Let op de veiligheid van u zelf, uw paard en andere verkeersdeelnemers.
 • Men dient toestemming te vragen aan overige deelnemers / weggebruikers om te mogen passeren of inhalen.
 • Passeer altijd in stap, anders in overleg.
 • Kruisende wegen /paden dienen in stap te worden overgestoken.
 • Volg de aanwijzingen van de organisatie (RRZVL) en verkeersbegeleiders om problemen of gevaar te voorkomen.
 • Deelnemers dragen zelf zorg voor een correcte verzekering voor WA, materiaal en paarden/pony’s.
 • Menwagens / rijtuigen dienen in technische goede staat te zijn en te voldoen aan de wettelijke voorschriften, en bestuurd te worden door een volwassene, en vergezeld te worden door een groom.
 • Deelnemende ruiters tot 16 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.
 • Ruiters zijn verplicht een cap te dragen.
 • Paarden dienen gezond, gechipt en ingeënt te zijn.
 • Het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen is voor paarden (o.a verdovende middelen) en deelnemers verboden. 
 • Deelnemers die vroegtijdig hun deelname beëindigen, zijn verplicht hiervan DIRECT melding te maken bij de organisatie. (Zie onderstaande telefoonnummers)
 • De rit/activiteit heeft een vrij en gezellig karakter, het is zeker geen wedstrijd.
 • Wees vriendelijk en geef elkaar de ruimte om zo optimaal te genieten van deze dag.
 • Indien er sprake is van geconstateerde misdragingen, het niet opvolgen van aanwijzingen en / of het reglement kan de organisatie besluiten een combinatie niet te laten starten of verbieden verder te rijden. 
 • Tijdens een evenement en/of bijeenkomst kunnen er foto's gemaakt en gepubliceerd worden op sociale media. Indien u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto's op sociale media dient u vooraf aan het evenement en/of bijeenkomst bezwaar te maken via info@rrzvl.nl.
 • Deelname aan een evenement en/of bijeenkomst van de Vereniging Recreatie Ruiters Zeeuws Vlaanderen is geheel op eigen risico.

Telefoonnummer in geval van vragen:
Monique van der Werff
06-46612540